Reklamacje i zwroty

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu mają Państwo prawo wszcząć postępowanie reklamacyjne. Wada polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową.

Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres podany niżej.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji/zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkujemy się do reklamacji.

Reklamowany towar należy odesłać na podany niżej adres. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca pokryje koszty wysyłki towaru.

formularz reklamacji (pdf)

formularz reklamacji (doc)

Gdzie zgłosić reklamację?

E-mail: sklep@zlote-zdrowie.pl

Złote Zdrowie Michalina Nowotczyńska
ul. Agatowa 123
82-310 Gronowo Górne

Zwroty

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu zlote-zdrowie.pl w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Adres podany niżej).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji/zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod podany niżej adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

formularz zwrotu (pdf)

formularz zwrotu (doc)

Gdzie odesłać zwracany lub reklamowany towar?

Złote Zdrowie Michalina Nowotczyńska
ul. Agatowa 123
82-310 Gronowo Górne